Kral Pestil - Franchise Başvurusu

 
 

Sıkça Sorulan Sorular

 

FRANCHISE   SÖZLEŞMESİ

GENEL ŞARTNAME;

 

MADDE ;

 

1. Bu sözleşme BÜYÜKBAYRAKTAR GIDA SANAYİ ve TİC. LİMİTED ŞİRKETİ (üretici firma olarak)’nin  KRAL® markalı ürünleri için geçerli olup; üretici firma ile ………………………………  arasında (franchıse olarak anılacaktır) yapılmıştır.

 

2. Franchıse firmanın üretmiş olduğu tüm ürünlerini faaliyet göstermiş olduğu (il – ilçe –Ülke- Eyalet)………………nın…………………..   de pazarlamaya yetkilidir.

 

3. Franchıse sadece belirtilmiş olan bölgelerde ürünlerin satışını gerçekleştirecektir. Başka bölgelerde veya şube konumunda satışın yapılması durumunda üretici firma ile görüşülüp, firmanın uygun gördüğü takdirde, ek bölge için yeniden sözleşme yapılacaktır.

 

4. Üretici firma, sadece hatalı olarak üretilmiş ürünleri iade almakla yükümlüdür.

 

5. Franchıse depolarında ürün stoklaması, hatalı istifleme ve saklama koşullarından oluşacak hatalar kendi sorumluluğundadır.

 

6. Franchıse firma sözleşmenin normal şartlarda devam ettiği süreçte bayiinin bölgesinde anlaşılan başka bir  Franchıse  olarak ürün satamaz.Farklı mağaza veya satış noktaların da satabilir.

 

7. Franchıse her ay (……………) kg altına düşmemek şartı ile yılda  en az (…………) ürün satmak zorundadır (Yapmadığı takdirde yetersiz ve verimsiz sayılacaktır).

 

8.  Üretici firma  Franchıse bölgesinde yetersiz ve verimsiz çalıştığı kanısına varır ise; o bölgede ikinci  Franchising verme hakkına sahiptir.

 

9.  Franchıse  herhangi bir tedarikçi veya başka üretici bir firmanın benzeri ürünlerinin satışını yapamaz.                            

 

 

 

10. Franchıse imalatçı firmaya BANKA TEMİNAT MEKTUBU vermek zorundadır.Miktar ürün satış kapasitesine göre belirlenir.

 

11. Teminat mektubu olarak bayiden ………….. TL’lik mektup talep edilir. Franchıse 3 aylık taahhüt ettiği miktar bu  meblayı aştığı taktirde teminat  mektubu miktarı güncellenir. Franchıse  bu sözleşmeden 3 ay sonra dağıtım taahhüdünü belirtmesi gereklidir.

 

12  Franchıse, Franchising Bedeli  olarak (15.000$ - 30,000 $   50.000 $)  ödemek  zorundadır.Mini ,orta , büyük tip mağaza  için  bu rakamlar belirlenir

Mini        : 60 M2

Ort a     :100 M2

Büyük : 100 M2 – 200 M2

 

13. Franchıse satış noktasında, başka bir firmadan benzeri ürünleri alıp sattığı tespit edildiği takdirde teminat mektubu 30 gün içerisinde tahsil edilecektir. Anlaşma sonlandırıldığın da her türlü maddi – manevi marka zararı firma tarafından tahsil edilir.

 

14. Üretici firma, fiyat geçişlerini Franchıse ‘e en az 1 hafta önceden beyan edecektir.

 

15. Franchıse aldığı ürün miktarına göre, ürün bedelini (ürün çıkışı tarihi itibari ile) nakit veya ürün tesliminde (7) gün vadeli kendi çeki ile ödemek zorundadır.Vade her yıl başında firma tarafından Franchıse tarafından belirlenir.

 

16. İş bu sözleşme firma ve Franchıse yetkilileri tarafından okunup imza altına alınmış olup, süresi (1)  yıldır. Sözleşme bittiğinde taraflar, sözleşme şartlarına uyulduğu ve ticari ahlaka riayet etiği takdirde sözleşmenin süresi kendiliğinden (1) yıl daha geçerlilik kazanacaktır.

 

17. Onatlı (18) maddeden oluşan bu sözleşmenin şartları yerine getirilmediği takdirde uyuşmazlıklarda Gümüşhane Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

18. . Franchıse reklam amacıyla kullanacağı tabela, afiş, pano, ışıklı pano gibi reklam vasıtaları ŞİRKET tarafından tespit edilen standartlara aykırı olamaz.Bunların yapılmasında Franchıse talep ederse ŞİRKET kendilerine yardımcı olacak, ancak giderler Franchıse tarafından ödenecektir.

                                                       

     

 

Firma olamdan herhangi bir şahış ile sözleşme yapmamaktayız.

Satın alacağınız ürün miktarına göre karlılığınız cironuzun %10 ile %40 arasında değişir.
Kral Pestil Franchise Konsept Örneği